0904 810 817

Hà Nội

0979 244 335

Hồ Chí Minh

Danh mục sản phẩm

Làm sao để đảm bảo an toàn lao động trong xây dựng?

thbvn.com 3 tháng trước 82 lượt xem

  Trong lĩnh vực xây dựng, việc đảm bảo an toàn lao động là một ưu tiên hàng đầu, nhằm bảo vệ sức khỏe và tính mạng của công nhân cũng như người lao động tham gia các dự án xây dựng. Để tạo ra một môi trường làm việc an toàn trong xây dựng, việc thực hiện các quy định, tiêu chuẩn an toàn lao động trong xây dựng và sự giám sát chặt chẽ là không thể thiếu.

  Trách nhiệm đảm bảo an toàn lao động là của ai?

  Trong lĩnh vực xây dựng, trách nhiệm đảm bảo an toàn lao động được chia thành nhiều phần, với mỗi bên có vai trò và trách nhiệm cụ thể như sau:

  Trách nhiệm của chủ đầu tư

  Chủ đầu tư chịu trách nhiệm đảm bảo rằng mọi công trình xây dựng được thiết kế và triển khai với các biện pháp an toàn phù hợp. Chủ đầu tư cần phải cung cấp nguồn lực và tài chính đủ để thực hiện các biện pháp an toàn, bao gồm cả việc thuê các chuyên gia và đội ngũ kiểm tra chất lượng. 

  Trách nhiệm của chủ đầu tư trong việc đảm bảo an toàn lao dộng trong xây dựng
  Trách nhiệm của chủ đầu tư trong việc đảm bảo an toàn lao dộng trong xây dựng

  Trong đó, các quy định về an toàn lao động trong xây dựng cần thực hiện bao gồm: 

  • Chủ đầu tư cần phải chấp nhận hồ sơ an toàn lao động từ nhà thầu. 
  • Có các hoạt động kiểm tra và giám sát quá trình thi công, các công tác an toàn trong xây dựng của nhà thầu.
  • Phân công và thông báo cho những người có trách nhiệm giám sát.
  • Quá trình thi công sẽ bị đình chỉ hoặc tạm dừng và cần phải báo cáo với cơ quan có thẩm quyền khi phát hiện ra sự cố vi phạm an toàn lao động.
  • Phối hợp với nhà thầu để đảm bảo an toàn lao động và giải quyết sự cố và khắc phục vấn đề.

  Trong trường hợp ký kết hợp đồng tổng thầu bao gồm thiết kế, cung cấp thiết bị, thi công, chủ đầu tư có quyền chuyển giao một hoặc một số trách nhiệm bằng hợp đồng. Chủ đầu tư có thể chịu trách nhiệm quản lý về an toàn xây dựng qua tổng thầu.

  Trách nhiệm của nhà thầu

  Nhà thầu phải thực hiện công việc xây dựng theo các tiêu chuẩn an toàn lao động và các quy định pháp luật liên quan. Nhà thầu cần đảm bảo rằng mọi công nhân và người lao động dưới sự quản lý và được đào tạo và trang bị đủ kiến thức về an toàn lao động.

  Trách nhiệm của nhà thầu về an toàn trong xây dựng
  Trách nhiệm của nhà thầu về an toàn trong xây dựng

  Các quy định an toàn lao động trong xây dựng cần thực hiện như: 

  • Đề xuất và thực hiện các biện pháp an toàn lao động áp dụng cho con người, tài sản, máy móc và toàn bộ công trình. Điều này bao gồm việc đảm bảo sự tuân thủ các quy định về bảo hộ lao động, đào tạo và hướng dẫn nhân viên về an toàn lao động.
  • Quản lý quy trình an toàn lao động trong mọi giai đoạn của công trình xây dựng. Nhà thầu cần thiết lập và thực hiện các biện pháp để đảm bảo rằng mọi hoạt động xây dựng được thực hiện một cách an toàn và tuân thủ đúng các quy định pháp luật.
  • Lập kế hoạch thi công cho từng nhiệm vụ có nguy cơ mất an toàn lao động cao. Các kế hoạch này cần phải xác định rõ các biện pháp phòng ngừa nguy cơ và xử lý các tình huống khẩn cấp.
  • Trong trường hợp xảy ra sự cố hoặc nguy cơ tai nạn lao động, nhà thầu phải tạm dừng thi công và áp dụng các biện pháp khắc phục kịp thời để đảm bảo an toàn cho mọi người tham gia công trình.
  • Báo cáo kết quả quản lý an toàn lao động xây dựng cho chủ đầu tư và các đơn vị có thẩm quyền. Việc này giúp đánh giá và cải thiện liên tục quá trình đảm bảo an toàn lao động trong dự án xây dựng.

  Trách nhiệm của người lao động trên công trường

  Người lao động phải tuân thủ các quy định và hướng dẫn an toàn lao động, sử dụng các trang thiết bị bảo hộ cá nhân đúng cách và báo cáo ngay lập tức mọi tình huống nguy hiểm phát hiện.

  Trách nhiệm của người lao động trên công trường
  Trách nhiệm của người lao động trên công trường
  • Tuân thủ mọi quy định về vệ sinh và an toàn lao động một cách nghiêm ngặt.
  • Hoàn thành công việc mà không vi phạm pháp luật
  • Trang bị kiến thức và kỹ năng cần thiết để sử dụng thiết bị và phương tiện một cách an toàn và hiệu quả.
  • Tham gia các khóa đào tạo về an toàn lao động trước khi bắt đầu công việc, đặc biệt là về việc sử dụng máy móc và thiết bị đặc thù.
  • Báo cáo kịp thời mọi tai nạn hoặc sự cố cho những người có trách nhiệm hoặc cơ quan có thẩm quyền.
  • Tham gia vào các hoạt động ứng cứu và khắc phục tai nạn hoặc sự cố một cách chủ động.
  • Từ chối tham gia bất kỳ công việc nào nếu nhận thấy rằng môi trường làm việc không đảm bảo an toàn cho bản thân.

  Xem thêm:

  Cần có đội quản lý an toàn lao động trong xây dựng

  Đội quản lý an toàn lao động có trách nhiệm giám sát và đảm bảo rằng mọi biện pháp an toàn được thực hiện đúng cách. Họ cũng phải đào tạo và hướng dẫn nhân viên về các nguy cơ và biện pháp phòng ngừa.

  Cần có đội quản lý an toàn lao động trong xây dựng
  Cần có đội quản lý an toàn lao động trong xây dựng
  • Tuân thủ và thực hiện theo kế hoạch được đề ra bởi chủ đầu tư, đảm bảo rằng mọi hoạt động liên quan đến an toàn lao động được triển khai đúng theo quy định.
  • Hướng dẫn và đào tạo nhân viên về các biện pháp an toàn cần thiết trong quá trình thi công xây dựng, từ việc sử dụng trang thiết bị bảo hộ đến các biện pháp phòng ngừa nguy cơ.
  • Áp dụng và giám sát việc thực hiện các biện pháp an toàn, đồng thời xử lý kịp thời mọi vi phạm liên quan đến an toàn lao động.
  • Khi phát hiện sự cố hoặc nguy cơ đe dọa an toàn lao động, đảm bảo việc tạm dừng thi công để khắc phục tình hình và ngăn chặn nguy hiểm.
  • Chủ động hỗ trợ và tham gia vào việc khắc phục các sự cố và tai nạn lao động, đảm bảo an toàn và sức khỏe cho mọi người tham gia công trình.

  Thực hiện công tác an toàn trong xây dựng

  Các công tác an toàn trong xây dựng cần phải thực hiện và kiểm tra hàng ngày. Đặc biệt lưu ý đến: 

  Khu vực xây dựng

  Trên công trường, bạn cần phải định rõ và phân chia khu vực thi công, xác định và chỉ định vị trí các khu vực nguy hiểm. Từ đó thực hiện bố trí hợp lý cho các khu vực làm việc và đảm bảo có đường đi an toàn cho người lao động di chuyển.

  Đặt biển cảnh báo, nội quy an toàn

  Lắp đặt biển cảnh báo ở các khu vực nguy hiểm và hướng dẫn an toàn để cảnh báo cho nhân viên, người lao động. Phân phối các biển báo về giáo dục nhân viên về nội quy an toàn, bao gồm cả việc sử dụng trang thiết bị bảo hộ cá nhân.

  Đặt biển cảnh báo, nội quy an toàn
  Đặt biển cảnh báo, nội quy an toàn

  Thiết bị máy móc hỗ trợ

  Các máy móc hoạt động trong công trường cần được bảo trì và kiểm tra định kỳ để đảm bảo chúng hoạt động an toàn. Trong thời gian làm việc, cần cung cấp các thiết bị phụ trợ và máy móc an toàn để hỗ trợ quá trình xây dựng một cách an toàn. Đồng thời, đào tạo nhân viên về cách sử dụng thiết bị máy móc một cách an toàn và hiệu quả.

  Thiết bị, đồ đạc bảo hộ

  Cung cấp đầy đủ thiết bị bảo hộ cá nhân cần thiết cho tất cả nhân viên làm việc trong khu vực xây dựng như: quần áo, mũ, găng tay, giày bảo hộ và các thiết bị khác liên quan như máy đo dò khí độc (đối với các nhân viên làm việc đào hầm, xây đường hay làm đường cống thoát nước...)

  Yêu cầu nhân viên và người lao động sử dụng đầy đủ thiết bị bảo hộ trong mọi tình huống làm việc. Tiến hành kiểm tra định kỳ để đảm bảo tính hiệu quả và sẵn sàng của các thiết bị bảo hộ.

  Kiểm tra an toàn trước và trong khi làm việc

  Thực hiện kiểm tra an toàn trước khi bắt đầu mỗi ca làm việc để đảm bảo mọi điều kiện an toàn. Nhiều người lao động Việt thường nhậu sau khi kết thúc ngày làm. Do đó, để ngăn chặn các sự cố không đáng có, những người có trách nhiệm quản lý an toàn trong xây dựng nên đưa ra các quy định cụ thể về việc uống rượu bia hoặc sử dụng chất kích thích trong công trường. Người kiểm soát an toàn nên sử dụng máy đo nồng độ cồn, thực hiện kiểm tra thường xuyên hoặc bật chợt đối với các tổ thi công.

  Thổi nồng độ cồn trước và trong khi làm việc
  Thổi nồng độ cồn trước và trong khi làm việc

  Ngoài ra, những cấp quản lý cũng nên có các công tác an toàn trong xây dựng như theo dõi và đánh giá rủi ro an toàn trong suốt quá trình thi công và thực hiện biện pháp cần thiết để giảm thiểu nguy cơ. Phản ứng nhanh chóng và chính xác đối với mọi tình huống khẩn cấp hoặc nguy hiểm.

  Lập kế hoạch dự đoán và khắc phục tai nạn, sự cố

  Đây là bước cần thiết trước khi bắt đầu công trường và trong thời gian thi công, các cấp quản lý nên phân tích và dự đoán các nguy cơ và rủi ro có thể xảy ra trong quá trình xây dựng. Từ đó lập kế hoạch phòng tránh và ứng phó với tai nạn, sự cố, bao gồm cả việc đào tạo nhân viên về các biện pháp cần thiết. Đảm bảo sự chuẩn bị và sẵn sàng để xử lý mọi tình huống khẩn cấp một cách hiệu quả và an toàn.

  Trong ngành xây dựng, việc thực hiện công tác an toàn không chỉ là một trách nhiệm mà còn là nền tảng quan trọng để đảm bảo sự thành công của dự án và bảo vệ tính mạng của người tham gia xây dựng. Bằng việc tuân thủ các biện pháp và quy định an toàn, điều này không chỉ xây dựng các công trình chất lượng mà còn xây dựng một môi trường làm việc an toàn và hiệu quả. 

  THB Việt Nam là đại lý phân phối các loại máy đo nồng độ cồn uy tín hàng đầu hiện nay. Nếu có nhu cầu mua sắm và nhận được tư vấn chuyên sâu và chi tiết nhất, hãy liên hệ ngay với Hotline: 0904 810 817 (Hà Nội) và 0979 244 335 (Hồ Chí Minh) hoặc truy cập thbvietnam.com.

  82 lượt xem, Like và chia sẻ nếu thấy thích nhé !!
  Bài viết liên quan

  0 Đánh giá sản phẩm này

  Chọn đánh giá của bạn